20.10.09

Rodolfo Alonso en rumano

RODOLFO ALONSO este unul din cei mai cunoscuþi poeþi argentinieni contemporani. Începând cu Salud o nada (1954), volumul sãu de debut, a publicat pânã acum peste douãzeci ºi cinci de cãrþi de poeme, eseuri ºi prozã. Traducãtor din limbile francezã, italianã ºi portughezã a fãcut cunoscute în versiune spaniolã poeme de Pessoa, Ungaretti, Duras, Pavese, Éluard, Montale, Prévert, Apollinaire, Pasolini, Baudelaire, Mallarmé, Valéry, etc. Printre alte distincþii literare importante, Rodolfo Alonso a primit Premio Nacional de Poesía ºi Ordinul Alejo Zuloaga acordat de Universidad de Carabobo (Venezuela). Antologii din opera sa poeticã au fost publicate în Belgia, Portugalia, Columbia, Spania, Mexic, Franþa, Brazilia, Venezuela. Pentru Reflecþiile sale asupra condiþiei poeziei ºi a limbajului în societatea de consum, a obþinut Premio Municipal de Ensayo.

POEME
de Rodolfo Alonso

DOAR PENTRU IUBIRE

Frumoasa iubire
se va revãrsa

inimã apropiatã

primãvarã

frumoasa iubire
este rezistentã

un tren pleacã

cineva pleacã

frumoasa iubire
rãmâne ºi învinge

eu vreau sã susþin
ceea ce spun

frumoasa iubire
va izbândi


PENTRU A LOCUI AICI

Eu vorbesc despre iubire
un lucru posibil

de iubirea ta de iubirea mea
pe stradã

în vânt
în lume

înãuntrul cuvântului

SUB CE LUMINÃ?

Sub ce luminã?
Sub ce soare?
Sub ce voce?

Sub care cer mergem,
în care þinut,
în ce fel de aer?

Sub ce tãlpi cãdem,
Sub care?
La umbra a ce?

Ce ne face sã rãsunãm?
Cine?
La umbra cui?

NU EXISTÃ O ZI A MORÞI

Iîn memoria lui JoséAugusto Seabra

Nemiºcatã, nesfârºitã,
moartea, aridã, impurã.

Infidelã, infamã, injustã,
persistã moartea durã

Nerãbdãtoare, stearpã,
Moartea cea inutilã, ºi mutã.

Incontestabilã, nu se-ndoieºte
Moartea cea lacomã ºi purã

Prezentare ºi traducere de Elena Liliana Popescu
______________

RODOLFO ALONSO este unul din cei mai cunoscuþi poeþi argentinieni contemporani. Începând cu Salud o nada (1954), volumul sãu de debut, a publicat pânã acum peste douãzeci ºi cinci de cãrþi de poeme, eseuri ºi prozã. Amintim doar câteva titluri: Duro mundo (Santa Fe, 1959) Hablar claro (Buenos Aires, 1964, Premio Fondo Nacional de las Artes), Señora Vida (Buenos Aires, 1979), Lengua viva (México, 1994), Poemas (Bogotá, 1995), volume de poezie, La palabra insaciable (Buenos Aires, 1992), Defensa de la poesía (Buenos Aires, 1997), eseuri, El fondo del asunto (Buenos Aires, 1989) ºi Tango del gallego hijo (España, 1995), prozã.Traducãtor din limbile francezã, italianã ºi portughezã a fãcut cunoscute în versiune spaniolãpoeme de Pessoa, Ungaretti, Duras, Pavese, Éluard, Montale, Prévert, Apollinaire, Pasolini, Baudelaire, Mallarmé, Valéry, etc. Printre alte distincþii literare importante, Rodolfo Alonso a primit Premio Nacional de Poesía ºi Ordinul Alejo Zuloaga acordat de Universidad de Carabobo (Venezuela). Antologii din opera sa poeticã au fost publicate în Belgia, Portugalia, Columbia, Spania, Mexic, Franþa, Brazilia, Venezuela. Pentru reflecþiile asupra „condiþiei poeziei ºi a limbajului în societatea de consum”, a obþinut Premio Municipal de Ensayo.

POEME
de Rodolfo Alonso

Centura lumii
moartea va muri
ºtim ce iubim
peste ce stâncã, peste ce rãdãcinãva

trebui sã ne aventurãm

sã ne rezise virtutea
ceea ce ne rãmâne de plãtit
condiþia ochiul trist cuvântul
pe care va trebui sa-l împãrþim cu ceilalþi

tu îþi vei confirma viaþa cu vocea
laºi sã se împrãºtie parfumul tãu ºi te goleºti
în toþi cei care pleacã


Poetul cautã de lucru
vibreazã
cupã

în aroma ta
sunt ani

magii
zile ce vor veni

vibreazã cu mine
arde

ºi încãlzeºte inima
lumii


Judecata realitãþi

iincertã

uºoarã

privirea ta uimeºte
în rãu

inclinatã

sigurãeu

te-am vãzut întorcându-te
printre ceilaþi
în lumin

ãeu te-am vãzut
te-am iubit

curatã

întunecatã


Leurs yeux toujours purs
Nu vreau sã pierdprivirea goalã

privirea implacabilã

privirea schimbãtoare
pe care o laºi sã cadã uneori
asupra mea

umiliþi

sub apãsarea rece a violenþei
nu vor muri ochii iubirii

supuºi

nu va înceta privirea inalterabilã

bãtãturi
mâini albe

ochii care susþin lumea
nu trebuie sã înceteze sã fie


Auzindu-l pe Gilgamesh

Ca pe o stâncã, impulsul
lumii mã va curãþi,
înconjurat de muzica
pe care o dirijeazã aºtrii?


Atunci

deja nu vor mai fi fantasme
pentru nimeni

Prezentare ºi traducere de Elena Liliana Popescu

No hay comentarios: